Ondanks de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, blijken hardnekkige rolpatronen aanwezig. Het is gebruikelijk en wordt gewaardeerd wanneer mannen agressief assertief zijn en vrouwen zich subassertief opstellen. Wanneer het omgekeerde het geval is, worden, grof gezegd, mannen al snel als watjes beschouwd en vrouwen als bitches.

Assertiviteit is één van de belangrijkste waarden in het creëren van je eigen gezonde werkplek en het goed kunnen functioneren in werk en privé. Er is vaak onduidelijkheid over wat assertiviteit precies inhoudt. Wanneer gekeken wordt naar de betekenis, is de waarde van assertiviteit in je werk en privé-leven direct duidelijk.

Assertiviteit staat voor een evenwichtige verdeling van het kunnen behartigen van je eigenbelang en het rekening houden met andermans belangen. Het gaat over het uitspreken en delen van je gevoelens, gedachten, mening en ideeën en het luisteren naar de gevoelens, gedachten, mening en ideeën van de ander. Hierdoor kun je op een constructieve en positieve manier samenwerken, compromissen sluiten, je doelen nastreven en je persoonlijk ontwikkelen.

Assertiviteit lijkt soms een synoniem voor brutaal of egoïstisch, maar dit is dus niet het geval. Door deze connotatie kan het echter wel lastig zijn je assertief op te stellen. Er zijn ook andere factoren die assertiviteit in je werk of privéleven belemmeren. Samen kunnen we ontdekken wat je tegenhoudt en een plan maken om je assertief op te kunnen stellen.

Geef een reactie