Een oordeel of advies geven over iets of iemand is gemakkelijk en gebeurt vaak zonder dat je er over nadenkt. Vaak zijn deze oordelen gekleurd door onze eigen gevoelens en ervaringen en daarmee dus subjectief. Het geeft weer hoe jij vanuit je eigen perspectief naar de situatie kijkt, zonder je daadwerkelijk te verplaatsen in de ander. Op deze manier ben je op betrekkingsniveau aan het communiceren waardoor de inhoud van je boodschap verloren gaat. Het is dus van belang om onderscheid te maken tussen communiceren op betrekkingsniveau en inhoudsniveau als je merkt dat de communicatie met de ander moeizaam verloopt.

communicatie bedrijf productiviteit feedback geven
communicatie

Hoe kun je dan het beste een oordeel of advies geven? Het is belangrijk om rekening te houden met de volgende punten:
– wat is je objectieve waarneming over de situatie of de persoon?
– welk onderliggend gevoel speelt hierbij een rol?
– uit welke behoefte komt dit gevoel voort?

Een voorbeeld:
Je collega komt te laat bij de meeting.
Je eerste gedachte is: ‘Hij is ook altijd te laat, het boeit hem ook niks’.
Objectieve waarneming: vandaag is hij 15 minuten te laat.
Onderliggend gevoel: ergernis en teleurstelling.
Behoefte waaruit dit gevoel voort komt: ik wil dat de ander een afspraak met mij net zo belangrijk vindt als andersom.

In plaats van dat je zegt: ‘Zo, weer lekker op tijd vandaag!’.
Kun je, nagedacht hebbende over deze stappen, beter noemen:
Ik vind het lastig dat jij vaker wat laat aan komt. Ik krijg dan het gevoel dat jij deze afspraak minder belangrijk vindt dan ik.

Wil je meer over dit onderwerp lezen?
Klik lees het artikelhier voor het volledige artikel.

Geef een reactie